Graduates list

Select group:

MSc in Reservoir Evaluation and Management - Class of 2008
Bochkov Andrey Sergeevich
Cheprasov Alexey Vladimirovich
Driller Anna Viktorovna
Dubok Alexandr Gennadievich
Endalova Yuliya Vladimirovna
Golubzov Ruslan Vyacheslavovich
Halimova Regina Rifirovna
Ishmurzin Vil Venerovich
Klimenko Alexandra Valerievna
Kudlaeva Nailya Vladimirovna
Oshmarin Roman Andreevich
Pilipenko Maxim Anatolievich
Rukavishnikov Valeriy Sergeevich
Shajhislamova Anna Rafailovna
Shishkina Anna Viktorovna
Spirina Anna Alexeevna
Timirgalin Azamat Askatovich
Tukaev Marat anvarovich
Zhivodkov Alexey Yurievich